top of page

Parts ng English Test na Ite-take mo:   Total Duration ng  Test: 16 – 20 mins

SVAR ENGLISH REVIEWER

Kung gusto mong pumasa ka sa Call Center Interview---pag aralan ng mabuti ang mga nasa ibaba bago mag take ng English test.

At maaari ring magreview dito: 

bottom of page